‚21 × KORAK V NOVO‘telepatski spehodi—2020
30. 6. 2020
110 let mesta Šoštanj—2021
13. 9. 2021
110 let mesta Šoštanj—2021
13. 9. 2021
‚21 × KORAK V NOVO‘telepatski spehodi—2020
30. 6. 2020

Naročnik // Muzej Velenje


FacebookTwitterPinterestEmail