Oblikovali smo katalog in grafično podobo
razstave slikarke Majde Kurnik v Galeriji Velenje.


 

 

 

Z odprtjem razstave ‚Slikarski urok‘ v letu 2017 – ob 50-letnici smrti akademske slikarke Majde Kurnik – dobiva Velenje novo stalno zbirko. Nakup zbirke je omogočila Mestna občina Velenje.

„Svet je že zdavnaj spoznal in priznal veljavo akademski slikarki Majdi Kurnik, ki se je rodila in svojo mladost preživela v Šaleški dolini, jo ob začetku vojne zapustila in našla svoj novi dom v Beogradu. Slikala je figuralne kompozicije, tihožitja, portrete in krajine. Med vojno je risala in ustvarjala grafiko vojnega žanra. Označujemo jo lahko kot slikarko ekspresivne poteze, liričnega realizma, dramatičnega intimizma in na koncu vzpona k abstrakciji.“

– Milena Koren Božiček (katalog razstave, 1999)

Katalog in grafična podoba razstave

Oblikovali smo s premišljenim pozicioniranjem in sintaktičnim spreminjanjem znakov (dveh ‚zlatih‘ pravoktnikov), postopkom redukcije na tipografske elemente, ki v blokih besedila postanejo podoba lastne vsebine. To smo uporabili kot vizualno-komunikacijsko sredstvo za predstavitev celotnega slikarkinega opusa – od začetne želje po likovnem ustvarjanju z risbo, do realizma in abstrakcije v njenem zadnjem obdobju – z izrazom objektivizma, kot si ga ustvarjalna veličina del Majde Kurnik zasluži. Za Galerijo Velenje smo oblikovali vizualno podobo, vabilo, katalog, jumbo plakat in razstavne panoje z orisom življenja Majde Kurnik, ki obogatijo izkušnjo obiskovalca v razstavnem prostoru galerije.

Preberi več ...
 

"If there is an answer, then it's time to start thinking about design."

studio ma—ma
Koroška 37A
3320 Velenje
Slovenija
00386 3 891 93 70
studio@ma-ma.si
studio@marinsekmarinsek.com
www.ma-ma.si

Facebook  
 

Odjava | Unsubscribe